?

Log in

No account? Create an account
Грета Гарбоpic

7freiheit in estonia_lj

Анкета на 5-10 минут о не/возможном продлении пенсии

Магистрант экономического факультета Таллиннского Технического университета
Тамара Янес просит Вас заполнить анонимную анкету, чтобы на основе
полученных ответов можно было сделать выводы для повышения занятости людей
старше 45 лет. Результаты исследования будут переданы Социальному
Министерству. Заполнение анкеты займёт 5-10 минут.

Анкета находится здесь: http://www.surveymonkey.com/s/DJ9BTSB

Ваш ответ действительно важен!

-----------------------------------------------------------------------------------

Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna magistrant Tamara Jänes palub
Teil täita käesolev anonüümne küsimustik, et saadud tagasiside põhjal võiks
teha kokkuvõtteid vanemaealiste (45+) tööhõive tõstmiseks. Uuringu
järeldused edastatakse Sotsiaalministeeriumile. Küsimustele vastamine võtab
aega umbes 5-10 minutit.

Küsimustik asub siin: http://www.surveymonkey.com/s/DQ725QK
Teie vastus on väga oluline!

Comments